Falu Bilpools logotype
Viktigt datum!

31

oktober

är sista dagen för ansökan om utträde!


Så här lämnar du Falu Bilpool!

Hur regleras utträde ur bilpoolen?
Utträde ur bilpoolen regleras enligt §5, Moment 5 i föreningens stadgar:

"Mom. 5, Utträde
Utträde ur föreningen kan endast beviljas vid årsskifte. För att utträde ska beviljas, måste medlemskapet ha varat minst ett helt räkenskapsår. Anmälan om utträde ska göras skriftligen senast 31 oktober.

Medlemmen har rätt att återfå inbetalda insatser, om inte föreningen har gått med förlust sedan medlemmen inträdde. Styrelsen kan i sådana fall besluta att behålla högst medlemmens insats."

Man måste med andra ord vara medlem i minst ett år innan man kan gå ur som medlem och man måste lämna in sin utträdesansökan skriftligen före första november.

Hur gör jag för att gå ur bilpoolen ?

Enligt stadgarna ska man meddela skriftligt att man vill gå ur föreningen. Enklaste sättet är att använda sig av vår utträdesblankett eftersom vi då får in de uppgifter vi behöver.

Blankett för utträde (pdf-fil)

Hur länge får jag använda föreningens bilar?
Du kvarstår som medlem fram tills årsskiftet och får alltså använda föreningens bilar fram till dess. Om du lämnar in utträdesansökan för sent eller om du inte varit medlem i minst ett år så kvarstår du som medlem även kommande år. Även då får du använda föreningens bilar förutsatt att du betalar årsavgiften och uppfyller din arbetsplikt.

Smartcards lämnar man till utsedd kortansvarig eller till någon i styrelsen.

När och hur får jag tillbaka mina pengar?
När du begär utträde så ska du ange ditt bankkontonummer och bankens clearingnummer så sätter vi in dina pengar direkt på ditt bankkonto.

Återbetalningen av insatsen sker efter årsstämman när resultat- och balansräkning fastställs. Hela insatsen återbetalas förutsatt att vi inte har ett negativt eget kapital då medlemmens andel av underskottet dras av. Återbetalning av insatsen skall, enligt lag, ske senast sex månader efter utträdesdatumet.

Återbetalning av deposition för smartcard sker efter det att kortet lämnats in.

Har du ett överskott på ditt medlemskonto betalas detta normalt tillbaka efter årsskiftet eftersom du har rätt att använda bilarna fram tills dess. Du kan även begära att överskottet betalas tillbaka i samband lämnar tillbaka nyckelboxnyckeln och därmed upphör att använda föreningens bilar.Medlemskapets sista dag!
Till och med den

31

december

får du använda Falu Bilpools bilar efter inlämnad och godkänd utträdesansökan!

Insatsen återbetalas!
Senast den

30

juni

ska du enligt lagen ha fått insatsen tillbaka!


  Falu Bilpool Ekonomisk Förening Organisationsnummer E-postadress Plusgiro 126 74 36 - 2 Fel på sidan?
  Box 89 769606-5791 info@falubilpool.nu Bankgiro 5610-2965 Om cookies
  791 22  FALUN
 
2014/9/28 15:16:15