Falu Bilpools logotype
Ordförande
Kristina Scott
023-123 31
070-6412331
kristina.scott@hotmail.com

Sekreterare
Maria Mellbin
023-3810707
070-9708288
maria.mellbin@ltdalarna.se

Kassör
Styrelsen
Bilpoolen leds av en styrelse som väljs av årsstämman.

Vår styrelse
Styrelsen som valdes på årsstämman den 20 april 2011 och som ännu sitter kvar.

Stående från vänster: Liselotte Nordell, Märta Ohlsson, Ingemar Elb och Ulf Söderholm. Sittande från vänster: Kristina Scott, Hans Sundström och Solveig Isaksson. På bilden saknas Maria Mellbin.

Ledamöter
Peter Sjö
023-194 22
073-82 62 906
peter.sjo@bahnhof.se

Solveig Isaksson
073-918 12 46
solig55@gmail.com

Michael Persson
023-698 55
070-690 23 44
michaelp@telia.com

Andreas Hansson
070-4063971
070-4063971
ahansson2@gmail.com

Suppleanter
Jonathan Wien
0705217884
jonawien@outlook.com

Valberedning
Mathias Westin
023-258 31
073-068 23 37
mathias.westin@centerpartiet.se

Revisor
Revisorssuppleant
  Falu Bilpool Ekonomisk Förening Organisationsnummer E-postadress Plusgiro 126 74 36 - 2 Fel på sidan?
  Box 89 769606-5791 info@falubilpool.nu Bankgiro 5610-2965 Om cookies
  791 22  FALUN
 
2014/9/28 15:16:15