Falu Bilpools logotype
Den
11
oktober
2000
bildades den ekonomiska föreningen Falu Bilpool. Idag delar
28
medlemsfamiljer och
företag på
3
bilar.

Faluns första bilpool har bildats
DalaDemokraten 2000-10-13

Vår första bil
Vår allra första bil levererades den 1 mars 2001.


Falu Bilpool...

... är en ideell ekonomisk förening som bildades år 2000. Som medlem använder du bilpoolens bilar tillsammans med andra. Föreningen är öppen för privatpersoner, företag och föreningar. Antalet medlemmar och var de bor är avgörande för antalet bilar och var de är placerade.

Bilpoolens syfte är att gynna sina medlemmars ekonomiska intressen genom att tillhandahålla bilar som ägs gemensamt. Bilarna ska vara lämpliga ur ekonomiskt, praktiskt och miljömässigt hänseende. Bilpoolen strävar efter miljöanpassade och säkra transporter för medlemmarna.

Bilpoolen leds av en styrelse. Ideellt arbete i arbetsgrupper håller kostnaderna nere.


Visning av en bil under ett medlemsmöte.

Ekonomifunktionen
Kassören i föreningen har huvudansvaret för ekonomiarbetet men kan kan med fördel delegera arbetsuppgifter till andra personer.

10-årsfirande på Mässen!

Många medlemmar kom till Mässen i kanslihuset, den 11 oktober 2010 då föreningen firade 10-årsdagen av bildandet. Foto: Ulf Söderholm


Dalarnas Luftvårdsförbunds Miljöpris
Mattias Ahlstedt tar emot Dalarnas Luftvårdsförbunds miljöpris för 2002 av Anki Enevoldsen.

Falu Kommuns Miljöpris
Falu Bilpool fick Falu Kommuns Miljöpris för 2003.

Centerns miljöpris
Falu Bilpool tilldelades Centerpartiets Miljöpris för 2010.


  Falu Bilpool Ekonomisk Förening Organisationsnummer E-postadress Plusgiro 126 74 36 - 2 Fel på sidan?
  Box 89 769606-5791 info@falubilpool.nu Bankgiro 5610-2965 Om cookies
  791 22  FALUN
 
2014/9/28 15:16:15