Falu Bilpools logotype

Vad kostar det?

Insats
Insatsen i föreningen är 2000 kr. Mednyttjare inom samma hushåll får betala en insats på 500 kr.
För ett företag är insatsen 8000 kr.

Insatsen får du tillbaka, helt eller delvis, vid utträde ur föreningen.

Moms?
Falu Bilpool är momsregistrerat. Alla priser nedan är angivna inklusive moms.

Fasta kostnader
Årsavgiften är för närvarande 1 800 kr. De medlemmar som väljer att arbeta aktivt i någon av arbetsgrupperna, kan avtala om en reducering av avgiften med 900 kr och betalar då 900 kr.

Rörliga kostnader
Milkostnaden (inklusive bensin) är 26 kr för Toyotan och 28 kr för Fordarna.

Tidskostnad är 13 kr/tim eller 195 kr/dygn (ingen timtaxa på natten mellan 22-07)

Bokningsavgift på 25 kr per bokning tillkommer.

Brevfakturaavgift är 25 kr per faktura, faktura via e-post är gratis.

Mer detaljerad information finns i våra regler!

Enligt bl.a. Vägverkets beräkningar är det ekonomiskt fördelaktigt att gå med i en bilpool om man kör mindre än 1200 mil/år.
Gå gärna in på Konsumentverkets bilkalkyl för att se vad en privatbil kostar i drift per år.Egen bil?
Här kan du räkna ut vad det kostar att ha en egen bil!

För dig som kör lite!
Lönsamt om du kör mindre än 1200 mil per år. Källa: Vägverkets broschyr "Bilpool - bil när du behöver"


  Falu Bilpool Ekonomisk Förening Organisationsnummer E-postadress Plusgiro 126 74 36 - 2 Fel på sidan?
  Box 89 769606-5791 info@falubilpool.nu Bankgiro 5610-2965 Om cookies
  791 22  FALUN
 
2014/9/28 15:16:15