Falu Bilpools logotype
Britsarvsbilen
Finns på Kyrkbacksvägen 8. Foto: Ulf Söderholm
Citybilen
Finns i Trumbäcken garaget. Foto: Ulf Söderholm
Kvarnbergsbilen
Finns i ett garage på Kvarnberget.
Foto: Ulf Söderholm

Var finns våra bilar?
Var medlemmarna i bilpoolen bor styr var våra bilar placeras. De tre bilar vi nu har är utplacerade enligt följande:

En bil finns i Centrum i Trumbäckengaraget vid Bergmästaregatan 11.

En i Britsarvet vid Kyrkbacksvägen 8.

En bil i garage vid Kvarnbergsvägen 1L.

Förhoppningsvis växer medlemsantalet så att ännu fler bilar kan anskaffas. Dessa placeras då där koncentrationen av medlemmar är som störst.

På bilpool.nu finns kartor över de orter i Sverige där det finns bilpooler. Där kan du se var våra bilar är placerade.


Karta


Britsarvet
Britsarvsbilens plats på Kyrkbacksvägen 8.
Foto: Ingemar Elb
City
Citybilen står i Trumbäckengaraget.
Foto: Ingemar Elb
Kvarnberget
Bilen på Kvarnberget står i ett garage i en garageförening.
Foto: Ingemar Elb

  Falu Bilpool Ekonomisk Förening Organisationsnummer E-postadress Plusgiro 126 74 36 - 2 Fel på sidan?
  Box 89 769606-5791 info@falubilpool.nu Bankgiro 5610-2965 Om cookies
  791 22  FALUN
 
2014/9/28 15:16:15