Falu Bilpools logotype
Vår första bil
Den första bilen hämtades ut den 1 mars 2001.
Lokal i kanslihuset
Under tiden maj 2004 till mars 2011 hyrde Falu Bilpool en lokal, högst upp i kanslihuset på regementet. Foto: Ingemar Elb

Så började det!
8 mars 2000 - Kvarterslokalen K5:an i Bojsenburg

På första mötet var Peter Markusson från Bilkooperativ Sverige med och berättade bland annat om hur Majornas bilkooperativ fungerar och fördelarna med att vara med i Bilpool. Han gav också tips om hur en bilpool startas upp.

 

5 april 2000 - Kvarterslokalen K5:an i Bojsenburg

Vid mötet diskuterades bland annat vilken typ av bil/bilar bilpoolen kan tänkas ha. Några i gruppen hade undersökt prisuppgifter från olika bil- och uthyrningsföretag. Toyota var där och presenterade olika kostnadsförslag för några av deras bilmodeller. Dessutom fick vi information av Bengt Sundgren från Kooperativ Utveckling Dalarna om vad det innebär att arbeta i en ekonomisk förening. Ett antal personer utsågs att räkna på kostnader för att köpa, hyra eller leasa bil.

Exempel att använda som grund för beräkningarna:

  • Resa till Kupolen i Borlänge, tid 4 timmar, (sträcka totalt 4 mil)
  • Siljan runt, tid lördag + söndag, (sträcka totalt 12 mil)
  • Resa till Liseberg, tid 1 vecka, (sträcka totalt 46 mil)

 

19 april 2000 - Kvarterslokalen K5:an i Bojsenburg

Förslag till dagordning

  1. Ska bilpoolen vara en ekonomisk förening eller inte?
  2. Medlemmarnas arbetsinsats Hur mycket av servicen ska köpas? Det arbete som ska göras av medlemmarna hur ska det fördelas? Ska det cirkulera bland medlemmarna och/eller ska arbetet utföras av ett fåtal personer mot ekonomisk ersättning?
  3. Bil Ny eller gammal? Hyra eller köpa? Hur många? Vilken storlek? Var ska den placeras?
  4. Nästa steg - hur går vi vidare?
  5. Övriga frågor

Det var få som dök upp på mötet varför vi inte kunde fatta några beslut om vilken typ av bilpool vi ska satsa på, vilken typ av bil vi ska ha, var bilen ska stå, vem som ska serva den m m. Det kom fram ett förslag att börja med att hyra en bil via Statoils bilpoolssystem. Detta för att komma igång fort och sedan i lugn och ro kunna bilda förening. Några kostnadsberäkningar presenterades för om poolen köper, leasar eller hyr via Statoils bilpoolssystem.

 

10 maj 2000 - Agenda 21-lokalen, Fisktorget

Ett tiotal personer deltog på mötet. Fem av dessa bildade en arbetsgrupp som ska arbeta fram ett färdigt koncept med stadgar, priser och dylikt. I höst inbjuds alla till ett möte där konceptet presenteras och intresserade erbjuds att gå med i bilpoolen. Mötet avslutades med att en representant från Ford visade upp en Ford Focus.

 

22 maj 2000 - Agenda 21-lokalen, Fisktorget

Det första mötet med arbetsgruppen. Enighet om att Ford Focus är en lämplig bil för bilpoolen. Arbetsuppgifter delades ut att utföras till nästa möte. Hemsida finns nu. Bokningskalender likaså. Leasingkostnader, försäkringsfrågor, garageplatser mm diskuterades. Nya arbetsuppgifter delades ut. På nästa möte skall stadgar och regler diskuteras.

 

20 juni 2000 - Agenda 21-lokalen, Fisktorget

Fortsatta diskussioner. Nya uppgifter utdelade. På nästa möte kan förhoppningsvis gruppen utökas med ytterligare personer som kan tänka sig ingå i den första styrelsen.

 

22 augusti 2000 - Agenda 21-lokalen, Fisktorget

Gruppen utökades med två personer som kan tänka sig ingå i en första styrelse. Att vara tillräckligt många för att kunna bilda en styrelse är ett av tre villkor som behöver vara uppfyllda innan föreningen kan bildas. Totalt behövs till detta 10 personer. En styrelse med fem ledamöter och två suppleanter, två revisorer och en revisorssuppleant. Det andra villkoret är att ta fram ett förslag till stadgar vilket bör vara lättast att uppfylla. Slutligen skall ett förslag till regler tas fram. Här är fortfarande en del detaljer oklara och en hel del arbete återstår innan detta är klart.

 

30 augusti 2000 - Agenda 21-lokalen, Fisktorget

Ännu ett steg närmare ett bildande av föreningen. När vi har tillräckligt många kandidater till en styrelse är det bara att kalla till konstituerandemöte. Till nästa möte koncentrerar vi arbetet på att rekrytera dessa styrelsekandidater. Nästa möte hålles onsdagen den 13 september kl. 19.00.

 

13 september 2000 - Annexet, Rådhusgården

Det finns nu tillräckligt många personer att bilda en styrelse. Däremot saknas några till revision och valberedning. Detta väntas vara löst till det konstituerandemöte som kommer att hållas under vecka 40 eller 41. Kallelse skickas till alla som på något sätt visat intresse för bilpoolen.

 

11 oktober 2000 - Annexet, Rådhusgården

Under sakkunnig ledning av Bengt Sundgren, Kooperativ Utveckling Dalarna, bildades Falu Bilpool Ekonomisk Förening. Nu skall bara papperskvarnarna mala några veckor så att styrelsen får befogenhet att bland annat beställa den så länge eftertraktade bilen.

  tidningsurklipp

26 oktober 2000 Föreningens första styrelsemöte.

Mattias Ahlstedt och Ingemar Elb valdes till föreningens firmatecknare. Ansökningarna till PRV fylldes i och kommer att skickas in under nästa vecka. Nästa möte kommer att äga rum i början av november. Då kallas återigen alla intresserade för att diskutera de regler som föreningen skall tillämpa.

 

8 november 2000

Domänregistrering klar. Föreningen har nu adressen www.falubilpool.nu. Den nya e-postadressen är nu info@falubilpool.nu.

 

13 november 2000 - Annexet, Rådhusgården

Ett öppet styrelsemöte hölls där man bland annat beslutade om vilka regler som skall gälla i bilpoolen och vilken budget den skall arbeta efter.

 

30 november 2000 - Agenda 21-lokalen

En extra föreningsstämma hölls med anledning av att en ledamot av styrelsen hoppat av. Ulrika Lundin valdes in som ordinarie ledamot av styrelsen och Peter Sjö valdes att ersätta Ulrika som suppleant. Ett ordinarie styrelsemöte hölls också där två nya medlemmar antogs. Dessutom utlystes en tävling för att få fram en logotype för föreningen. Bidragen skall vara föreningen tillhanda senast den 7 januari 2001.

 

4 januari 2001 - Agenda 21-lokalen

Ännu en extra föreningsstämma för att komplettera vår ansökan till PRV. Det var två detaljer i stadgarna som behövde justeras. Efter stämman hölls ett ordinarie styrelsemöte då bland annat föreningens 10:e medlem antogs.

 

11 januari 2001

Registreringen klar hos PRV. Vårt organisationsnummer är 769606-5791.

 


Loggan!

18 januari 2001 - Agenda 21-lokalen

Styrelsemöte. Ansvariga för arbetsgrupperna utsågs. Vinnande förslag till logotype valdes. Alternativ till Ford Focus diskuterades. Beslöts att bli medlem i Bilpooler i Sverige. Två personer i styrelsen deltar i bildelningskonferens i Göteborg 2-3 februari.

Logga

 

31 januari 2001

Postgirokonto klart: 126 74 36-2.

 

14 februari 2001

Bil beställd för leverans 1 mars.

 

1 mars 2001

Bilen hämtad hos Rolf Ericson Bil AB. Under kvällen träffades medlemmarna för att bekanta sig med den och med varann. Händelsen fick stort utrymme i lokalpressen.

Första bilen
Fr.v.: Peter Sjö, Petri Turpeinen, Helena Stenport, Susanna Gustavsson, Ulrika Lundin sittandes framför, Sören Lundh, Ewa Sundh, Mattias Ahlstedt och Ingemar Elb

7 mars 2001

Reklam påklistrad på bilen och skidställ inköpt.

 

8 mars 2001 Styrelsemöte.

Rabattavtal med både OKQ8 och Statoil klara.

 

26 april 2001

Falu Bilpool höll sin första ordinarie årsstämma. Ett par nya personer valdes in i styrelsen. Årsavgiften fastställdes till 200 kr. Stödmedlemskap infördes.

 

10 september 2001 Styrelsemöte:

Två nya medlemmar antogs.

30 januari 2003

Falu Bilpool fick 2002 års miljöpris av Dalarnas Luftvårdsförbund för sitt föregångsarbete med att minska utsläppen från bilresor i Falun.


Falu Bilpool prisades av Dalarnas Luftvårdsförbund
2002 fick Falu Bilpool ett stimulansbidrag för sitt föregångsarbete med att minska utsläppen från bilresor i Falun.
Foto: Ingemar Elb

Tipspromenader vid Gullnäsgården
Varje sommar sedan 2007 har Falu Bilpool stått för frågorna vid en av Falu Missionsförsamlings tipspromenader vid Gullnäsgården.

Centerns Miljöpris till Falu Bilpool
Ulf Söderholm tar emot Centerpartiets miljöpris 2010 av Mats Dahlström och Anna Hägglund.


  Falu Bilpool Ekonomisk Förening Organisationsnummer E-postadress Plusgiro 126 74 36 - 2 Fel på sidan?
  Box 89 769606-5791 info@falubilpool.nu Bankgiro 5610-2965 Om cookies
  791 22  FALUN
 
2014/9/28 15:16:15