Falu Bilpools logotype
Ansökan för företag


Bli medlem!
Ansökningsblankett
Här kan du ladda hem ansökningsblanketten.

Ansökningsblankett för privatpersoner
Ansökningsblankett för företag


Ansökan
Ansökan skickas till Falu Bilpools officiella adress eller lämnas till någon styrelseledamot.

Antagning
Ansökan behandlas sedan av styrelsen, på ett styrelsemöte, eller av en styrelseledamot som utsetts av styrelsen. I antagningsproceduren ingår en kreditprövning.

Välkomstbrev
När ansökan är beviljad skickar vi ut ett välkomstbrev med e-post i vilket beskrivs vad som ska göras härnäst.

Inbetalning av insats
Medlemskapet är inte fullbordat förrän insatsen är inbetald. När pengarna finns på vårt konto så skickar vi ut inloggningsuppgifter till vår hemsida och till bokningsprogrammet.

Introduktion
Innan du börjar köra så får du en introduktion i hur du bokar och andra praktiska detaljer.

Hjälp oss värva nya medlemmar
Du kan hjälpa till med medlemsvärvningen genom att skriva ut vår värvningsaffisch och sätta upp denna där den kan läsas av många.

Affisch i PDF-formatAnsökan för privatperson


  Falu Bilpool Ekonomisk Förening Organisationsnummer E-postadress Plusgiro 126 74 36 - 2 Fel på sidan?
  Box 89 769606-5791 info@falubilpool.nu Bankgiro 5610-2965 Om cookies
  791 22  FALUN
 
2014/9/28 15:16:15